Impensa.pl |
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,edgt-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor (shared on wplocker.com)-ver-1.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

O FIRMIE

 

IMPENSA KANCELARIA PODATKOWO-GOSPODARCZA ŁĄCZY USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO I GOSPODARCZEGO – NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE SPRAWNEJ I WSZECHSTRONNEJ OBSŁUGI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W OFEROWANYM ZAKRESIE USŁUG

ZESPÓŁ

Wioletta Kwaśny

dr nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Łączy wiedzę teoretyczną w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, kontroli wewnętrznej, wyceny przedsiębiorstwa i instrumentów finansowych, zarządzania płynnością finansową, sprawozdawczości finansowej wg. polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz podatków z doświadczeniem akademickim i zawodowym zdobytym m.in. w instytucjach finansowych oraz międzynarodowej grupie kapitałowej o złożonej strukturze, notowanej na GPW w Warszawie S.A. Dzięki wysoko rozwiniętej umiejętności analizy i syntezy informacji, potrafi skutecznie doradzać biznesowi oraz proponować rozwiązania wspierające jego efektywność. Autorka publikacji z zakresu prawa bilansowego (ewidencja papierów wartościowych) i rachunkowości zarządczej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na problematyce przekształceń podmiotów w kontekście skutków podatkowych i bilansowych, rozliczeniach różnego typu transakcji, w tym wycenianych w instrumentach finansowych, z uwzględnieniem ich skutków podatkowych, podatkach dochodowych.

Janusz Kwaśny

mgr nauk ekonomicznych (specjalizacja Handel Zagraniczny). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie, także na poziomie członka zarządu w złożonych grupach kapitałowych z udziałem kapitału polskiego i obcego, umiejętności w zakresie negocjacji umów handlowych i zarządzania firmą od strony handlowej, marketingowej, produkcyjnej i biznesowej. Dzięki umiejętnościom analizy i syntezy informacji, potrafi skutecznie doradzać biznesowi oraz proponować rozwiązania wspierające jego rozwój, przy osiąganiu założonych parametrów finansowych. .
Posiada biegłą znajomość języka angielskiego, która umożliwia kontakt i obsługę klientów zagranicznych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Doradztwo podatkowe

 

Przepisy podatkowe w Polsce, zgodnie z panującą powszechnie opinią, są skomplikowane, co naraża podmioty je stosujące na popełnianie błędów mających swoje źródło w niewłaściwej interpretacji przepisów prawa podatkowego. W takich warunkach profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi elementy przewagi konkurencyjnej – doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na sporządzonych przez siebie opiniach, ich kopie przechowuje przez okres 5 lat, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę. Oferowane przez nas usługi z zakresu doradztwa podatkowego mają na celu wspomaganie Klientów w zakresie podatkowych aspektów podejmowanych aktywności oraz prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Ponadto służymy pomocą w działaniach z zakresu optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując na ewentualne ryzyka związane z rekomendowanymi rozwiązaniami.

Usługa doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności:

udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych

udzielanie informacja i doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych

doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej przedsiębiorstwa Klienta w kontekście zobowiązań podatkowych

doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów)

analiza umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych

sporządzanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych

Doradztwo finansowe (gospodarcze)

 

W ramach doradztwa gospodarczego oferujemy Państwu w szczególności:

Doradztwo w procesie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie:

analizy zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe

przygotowania wniosku i innych dokumentów

przygotowania Business Planu

negocjowania warunków umowy kredytowej/leasingowej – kalkulacja kosztu całkowitego w oparciu o metodologię xIRR

negocjowania warunków umów zabezpieczeniowych

negocjowania warunków umów dodatkowych

doradztwa w zakresie prawidłowej ewidencji zobowiązań finansowych, w tym towarzyszących ich pozyskaniu kosztów transakcyjnych

Doradztwo przy Wycenie Wartości, w ramach którego oferujemy:

Wycenę przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wycena przedsiębiorstwa zawsze jest subiektywna, gdyż efekt końcowy wyceny zależy od przyjętej metody, założeń prognozy, przyjętego scenariusza rozwoju przedsiębiorstwa – stąd tak ważny jest wybór podmiotu dokonującego wyceny. Specjalista po przeanalizowaniu branży, wielkości oraz specyfiki podmiotu, konkurencji rynkowej dokona wyboru optymalnej w danych warunkach metody wyceny. Wynikiem wyceny majątkowej jest, w zależności od celu wyceny, określenie wartości rynkowej, godziwej, odtworzeniowej lub katastralnej przedmiotu wyceny.

Wycenę na potrzeby sprawozdawczości finansowej

Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego – stąd jej przedmiotem jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki. Sytuacja majątkowa i finansowa podmiotu wskazuje na jego aktualną kondycję w kontekście możliwości kontynuowania działalności w niezmienionym istotnie rozmiarze, w dającej się przewidzieć przyszłości.

W procesie wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej oferujemy pomoc przy:

  • rozliczeniu skutków połączeń jednostek gospodarczych w księgach rachunkowych w ramach alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3
  • przeprowadzaniu testu na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36
  • wycenie aktywów i zobowiązań finansowych

Doradztwo transakcyjne, w ramach którego oferujemy:

sporządzanie memorandów informacyjnych

uczestnictwo w procesach Due Diligence.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Doradztwo online

 

Dla komfortu i wygody Klientów uruchomiliśmy produkt doradztwa online pozwalający uzyskać odpowiedz na nurtujące pytania drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zlecenia wysłanego za pomocą formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej, bezzwłocznie udzielamy Państwu informacji dotyczącej ceny usługi. Po akceptacji ceny i terminu wykonania usługi oraz dokonaniu wpłaty odpowiedź zostanie wysłana za pomocą poczty elektronicznej, na podany w formularzu adres malowy.

DLA KOGO PRACUJEMY

KONTAKT

Impensa Kancelaria Podatkowo – Prawna
81-340 Gdynia
ul A. Hryniewickiego 6B/76
NIP 873-162-27-72
REGON

fax: +48 58-533-48-28
telefon: +48 694-417-095

biuro@impensa.pl

POROZMAWIAJMY

 

NIC NIE POMAGA O PODJĘCIU DECYZJI O WSPÓŁPRACY TAK BARDZO, JAK KONTAKT I WSTEPNA ROZMOWA.
PRZEKONACIE SIĘ PAŃSTWO SAMI. ZAPRASZAMY!

 

JESTEŚMY TEŻ WŁASCICIELAMI
APARTAMENTÓW DO WYNAJĘCIA

VISTA MARE KOŁO PLAŻY CISOWO